פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Departamento Comercial

Todas as questões relacionadas com os nossos produtos e serviços devem ser colocadas neste local

 Departamento Financeiro

Dúvida relacionadas com pagamentos ou emissão de faturas